SWINg

Eén melding om te varen in heel Vlaanderen en op de Westerschelde Vanaf 1 januari 2021 zal een vereenvoudigd meldproces in werking treden voor de binnenvaart toepasbaar op binnenwaterwegen en havens in...

HAVEN VAN ANTWERPEN

BESTELLING TWEE RSD TUGS 2513BIJ DAMEN SHIPYARDS GROUP foto RSD 2513 @ Damen Shipsyards Na een intensief aanbestedingsproces heeft de Haven van Antwerpen uiteindelijk twee nieuwe sleepboten aangekocht bij Dames Shipyards Group...

WATERSTOFBACKBONE

17/07/2020 Een groep van elf Europese gasinfrastructuurbedrijven waaronder Fluxys Belgium hebben een plan uitgewerkt voor een specifieke waterstof-vervoersinfrastructuur. Het plan is ontwikkeld door Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS,...