BREXIT – VANAF 01/01/2021

Via deze link vindt u de presentatie van het webinar.
De link naar de opname kan u hier vinden.

AANDACHT VOOR DE OORSPRONG VAN GOEDEREN

In een webinar (26/12/2020) van Flanders Investment & Trade kwam het item aan bod “Zal ik de oorsprong van mijn goederen moeten aantonen na de Brexit?”.

Het Verenigd Koninkrijk wordt een ‘derde land’ vanaf 2021 en dan moet men bij het handeldrijven met dat land ook met oorsprongscertificaten gaan werken. Omdat er nu nog geen sprake is van een overeenkomst onderscheiden we de mogelijkheden:

‘DEAL’ (nog niet zeker)
-de EU zal voor invoer geen niet-preferentieel certificaat vragen, enkel preferentiële certificaten.
-het VK zal waarschijnlijk geen niet-preferentieel certificaat vragen, enkel preferentiële certficiaten.

‘NO DEAL’ (hoogst waarschijnlijk)
-de EU zal voor invoer geen niet-preferentieel certificaat vragen, preferentieel is niet van toepassing.
-het VK zal waarschijnlijk geen niet-preferentieel certificaat vragen, preferentieel niet van toepassing.

Het Verenigd Koninkrijk zou in het begin van 2021 (gedurende 6 maanden) soepel werken bij invoer om de goederenstroom vlot te laten verlopen. De EU heeft deze faciliteit nog niet aangekondigd waarschijnlijk om druk te zetten op de aan gang zijnde onderhandelingen.

Een interessante website om antwoord te vinden op allerlei vragen is:
Access2Markets Home (europa.eu).

mailto:origine.oorsprong@economie.fgov.be

FLANDERS INVESTMENT & TRADE
Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel
www.flanderstrade.be