CONTAINER TEKORT

“Door de coronacrisis is er een wereldwijd tekort aan containers en de gebrekkige concurrentie doet de scheepvaarttarieven de pan uit rijzen. ‘Wat nu gebeurt, is nooit gezien.'” Dit schrijft journalist Marc De Roo in een artikel in De Tijd.

Door de heropflakkering van de handel na de eerste Coronacrisis in 2020 is er een verhoogde trafiek ontstaan tussen het Verre Oosten en Europa. Hierdoor is een tekort aan containers ontstaan en ook teweinig plaats op de schepen.

Allerlei factoren hebben hier een rol gespeeld: o.a. een verminderde trafiek, verminderde bestellingen van nieuwe containers en lege containers die in havens achterbleven ver van het Verre Oosten.

En nu blijkt ook nog dat rederijen hier trachten munt uit te slaan: zij verhogen de vrachtarieven om hun geleden verliezen te compenseren.

In het artikel in De Tijd staat ook dat sommige rederijen liever trafieken onderhouden die opbrengen en korter in tijd zijn. Zo zou de trafieken tussen China en de Verenigde Staten interessanter zijn dan die tussen China en Europa.

We kunnen ons dan afvragen of er afspraken ontstaan tussen de rederijen waardoor concurrentie vervalt en tarieven vrij de hoogte in kunnen gaan.

foto’s © Georges Janssens