DOUANECONGRES 2020 – VOKA.

24 NOV 2020 – foto’s © Georges Janssens

Dit jaarlijkse congres is heden online doorgegaan. Niettegenstaande deze fysieke beperking waren er toch 235 deelnemers online, wat ongeveer hetzelfde aantal is als vorige congressen. Tijdens het congres kon elke deelnemer via een chat interfereren bij de sprekers en aldus vragen of opmerkingen doorgeven.

Bernard Moyson en Wim De Vilder

Het geheel werd gemodereerd door de journalist Wim De Vilder die eveneens met kennis van zaken het geheel goed wist te coördineren. De aftrap werd gegeven door een gesprek met de voorzitter Alfaport VOKA, Bernard Moyson.

Dat de douane zich moet aanpassen aan de regelgeving opgelegd door de Europese commissie is evident. Het is Europa die zorgt voor de handelsverdragen en Alber Hendriks, Europese Commissie, legt uit wat de positieve impact is van handelsverdragen met diverse landen en geeft ook een overzicht van de recente verdragen en lopende onderhandelingen.

EU Trade ?? on Twitter: "??? This is the state of #EUtrade agreements  in 2019. See how we speak with a united voice to our trade partners around  the world. ℹ️? https://t.co/Z4Rhudhjh9…
Het Verenigd Koninkrijk is hier nog blauw en dat verandert na de Brexit.

De Europese implementatie gaat in principe over een zestal soorten afspraken:
-First Generation FTA’s
-Economic Parnership Agreements EPA
-New Generation FTA’s
-Deep and Comprehensive Fre Trade Areas DCFTA
-Awaiting signtiure and conclusion
-In negotiation: o.a. Brexit

Heel interessant was de uiteenzetting van Johan Van Dingenen van Nike die het belang van handelsverdragen en preferentiële oorsprong onderlijnt voor Nike maar ook voor het bedrijfsleven.

In een dubbelinterview kwam de douanewetgeving en het sanctiebeleid van vandaag en morgen ter sprake. Eric van Dooren (Hof van Cassatie en docent faculteit Rechten Universiteit Antwerpen) en Luc Van De Velde-Poelman (FOD Financiën – Douane en Accijnzen) leken hier de ‘right men on the right place’ te zijn.

Luc Van De Velde-Poelman en Eric Van Dooren bij Wim De Vilder

Na een kort pauze werd een licht geworpen op de E-commerce en de impact op de douane. James (Juntao) Song van Alibaba schetste een beeld van de enorme pakjes-stroom vanuit het verre oosten naar Europa.

Werner Rens (FOD Financiën) Douane en Accijnzen in een vraaggesprek wees op de grote uitdaging van de E-commerce die moet leiden tot innovatie. Het is een geweldige explosie van pakjes die de laatste jaren werden verzonden, van 400.000 naar 385.000.000 per jaar. Luik (luchthaven) is hier de grootste speler. Men verwacht in de toekomst een behandeling van 10 miljoen per dag. De douane maakt zich sterk om nu al een groot deel van die zendingen vrij te kunnen geven al voordat ze hier aankomen: de digitalisering is hier dus al goed op weg.

Werner Rens en Wim De Vilder met James Song in Zoom-gesprek

De impact van het nieuwe Import Control System (ICS2 in opvolging van ICS1) op de douaneprocessen en de IT-systemen wordt toegelicht door Dominique Willems van DCSA.

Dominique Willems DCSA

Annick De Vuyst van BD (Beckton Dickinson) – in 2020 genomineerd voor het Customs Professional Award – schets de douanedigitalisering in de praktijk aan de hand van een voorbeeld in de Supply Chain. Het moet leiden tot lagere kosten en een grotere transparantie en monitoring waardoor vertragingen in de transportstroom kunnen worden vermeden.

Tot slot werd nog een een douanekopstukkendebat voorgesteld. De sprekers onderlijnden dat bedrijven en douane perfect kunnen samenwerken in ieders voordeel. Op de foto onderscheiden van links naar rechts:
Jan Van Wesemael, senior advisor customs & compliance, Alfaport Voka
Kristin Van Kesteren-Stefan, customs & foodchain policy advisor, Port of Antwerp
Daan De Vlieger, director global trade advisory, Deloitte Belastingconsulenten
-Wim De Vilder – moderator
Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal, FOD Financiën | Douane & Accijnzen
Olivier Schoenmaeckers, directeur, Forward Belgium
Hilde Bruggeman, adjunct directeur-generaal, ASV / directeur, NAVES

De slotspeech was voor Vincent Van Peteghem, federaal minister van Financiën.

Vincent Van Peteghem – CD&V, burgemeester van de Oost-Vlaamse gemeente De Pinte en minister van Financiën en vicepremier in de regering-De Croo

Wegens de omstandigheden kon er geen afsluitdrink worden aangeboden!
De douanecongres was een organisatie van VOKA met FLOWS als partner.

Meer over VOKA: https://www.voka.be/activiteiten
Meer over FLOWS: https://www.flows.be/nl