LEREND NETWERK

MULTIMODAAL TRANSPORT

Logistieke dienstverleners en verladers zullen moeten evolueren naar een mobieler en leefbaarder Vlaanderen. Ontdek welke mogelijkheden binnenvaart en spoor bieden om uw transporten te verduurzamen.

In het Lerend Netwerk Multimodaal Transport komt een vaste, beperkte groep van gelijkgestemde bedrijven gedurende een semester vijf keer samen om te leren uit elkaars goede en minder goede ervaringen.
Aan de hand van concrete best practices toetsen onze experts de theorie aan de praktijk. Zowel individuele bedrijfscases als samenwerkingsverbanden komen aan bod.

Kom aan boord van deze multimodale ontdekkingsreis en laat de kruisbestuiving tussen bedrijven u inspireren om concrete oplossingen te vinden voor gedeelde uitdagingen.

Inschrijven

Waarom deelnemen?

Dit Lerend Netwerk bestaat uit vijf ontbijtsessies, verdeeld over een half jaar.

Wat centraal staat tijdens een Lerend Netwerk:

  • Delen van ervaringen
  • Interactief uitwerken van oplossingen voor specifieke problemen
  • Tools om innovatie praktisch en resultaatgericht aan te pakken
  • Netwerken met de deelnemende partners

Kostprijs

710 euro, excl. BTW, voor het hele traject.
Inbegrepen in de prijs: 

  • Deelname aan de vijf sessies
  • Gast- en VIL-sprekers met jarenlange ervaring en expertise
  • Gratis 1-op-1 nabespreking mogelijk
  • Gratis download van alle VIL-rapporten m.b.t. duurzaam transport