SWINg

Eén melding om te varen in heel Vlaanderen en op de Westerschelde

Vanaf 1 januari 2021 zal een vereenvoudigd meldproces in werking treden voor de binnenvaart toepasbaar op binnenwaterwegen en havens in Vlaanderen en op de Westerschelde.

Het is een elektronisch meldingssysteem waarbij de binnenschipper slechts éénmaal zijn gegevens over zijn schip en over de geplande reis moet ingeven bij één van de deelnemende autoriteiten.

De Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, Haven Oostende, de Haven van Zeebrugge, North Sea Port, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer slaan de handen in elkaar om een innovatief meldplatform uit te bouwen tegen 2021: SWINg.

Vlaanderen is hiermee voorloper in Europa door met deze ambitie te komen tot een uniforme manier van melden. SWINg maakt zich sterk om ook in overeenstemming te blijven met de ontwikkelingen elders in Europa.

MELDSOFTWARE

Momenteel moeten schippers en binnenvaartondernemers bij iedere autoriteit die ze op hun vaarroute tegenkomen telkens (dezelfde) reis-, lading- en scheepsgegevens melden. “Bij de ene autoriteit kan dit digitaal, bij de andere moet het via VHF-radio gebeuren en in sommige gevallen moet men zelfs van boord gaan om een formulier af te geven in het loket”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Het nieuwe meldplatform SWINg – dat staat
voor Single Window for Inland Navigation – maakt een einde aan dit uitvoerig administratief werk.”

Chris Danckaerts – foto © Georges Janssens

De nieuwe software zal compatibel zijn met die software die momenteel al is gebruik in de binnenvaart. Die reeds bestaande softwares zullen een SWINg-label bekomen: o.a. ContainerPlanner van AutenaVemasys van Blue CenturyNavigis van TrescoPeriskal Inland ECDIS ViewerUAB-Online. Ook BICS zou met de laatste versie van de internationale berichtenstandaard in aanmerking komen.

Nog geen software aan boord? Dan wordt het aangeraden om er één aan boord te halen, want dit maakt het meldproces heel wat éénvoudiger.

MELDEN

Via (bestaande) software stuurt de schipper of binnenvaartondernemer de gegevens door naar het meldplatform, dat de gegevens automatisch doorstuurt naar de vaar- en havenautoriteiten op de vaarroute van het schip. Het meldplatform en de eigen digitale applicaties van de autoriteiten zijn immers op elkaar afgestemd. De melder hoeft de gegevens dus nog maar eenmaal door te sturen, digitaal.

Gemelde gegevens worden vanuit SWINg enkel gedeeld met de betrokken autoriteiten op de vaarroute. Het project is volledig conform de wetgeving en privacyregels (GDPR-wetgeving).

EFFICIËNT

SWINg zorgt niet alleen voor een administratieve vereenvoudiging, het maakt de binnenvaart nog veiliger en efficiënter. Minder vaak melden betekent minder afleiding voor de schipper en de kans op ongevallen neemt af omdat men niet meer aan wal moet gaan. Daarnaast zullen de vaar- en havenautoriteiten de risico’s op incidenten beter kunnen inschatten en sneller kunnen reageren als er zich toch een incident voordoet. Ze weten namelijk op voorhand welk type schip en lading zich in de haven of op de vaarweg bevindt. Dankzij het meldplatform zullen de trajecten van schepen ook beter gepland kunnen worden. Planningen van bruggen en sluizen worden geoptimaliseerd.

De bestaande meldsoftwarepakketten worden door de softwareleveranciers compatibel gemaakt met het nieuwe meldplatform SWINg. Voor wie nu al digitaal meldt, zal het dus niet nodig zijn om nieuwe software aan boord te halen. Wie nog geen software gebruikt, heeft er baat bij om dat te doen met het oog op de in de toekomst wellicht verplichte invoering van digitaal melden. Streefdatum is om dit vanaf 1 januari 2021 al te verplichten voor schepen met gevarengoed en kort nadien ook voor de overige schepen.

https://swing-platform.be/