WATERSTOFBACKBONE

17/07/2020

Een groep van elf Europese gasinfrastructuurbedrijven waaronder Fluxys Belgium hebben een plan uitgewerkt voor een specifieke waterstof-vervoersinfrastructuur.

Het plan is ontwikkeld door Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas en Teréga, met de ondersteuning van Guidehouse.

Blijkbaar kan bestaande gasinfrastructuur worden aangepast om waterstof betaalbaar te vervoeren.

Stappenplan

Vanaf medio 2020 komt er een geleidelijke ontwikkeling van een leidingnetwerk.
In 2030 komt men reeds tot een lengte van 6.800 km om clusters van vraag en aanbod met elkaar te verbinden.
Tegen 2040 wordt het een net van 23.000 km dat voor 75% zal bestaan uit omgebouwde aardgasleidingen die worden verbonden via nieuwe leidingtrajecten (25%).

Uiteindelijk zullen er twee parallelle gasvervoersnetten ontstaan: één speciaal voor waterstof en één voor (bio)methaan. Het waterstofnetwerk kan worden gebruikt voor energiezuinig en grootschalig waterstofvervoer over langere afstanden, waarbij ook rekening wordt gehouden met de invoer van waterstof.

bron: https://www.fluxys.com/


toemaatje: https://www.waterstofmagazine.nl/11-nieuws/864-canada-onderzoek-naar-extreem-goedkoop-waterstof-uit-verlaten-olievelden