HYWAY 27 IS IN AANTOCHT

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Nederland zal samen Gasunie en TenneT de inzet van het gasnet voor de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur onderzoeken.
Onder de naam HyWay27 wordt bekeken welke voorwaarden een deel van het bestaande gasnet kan worden ingezet voor het transport van waterstof.

Het Nederlandse kabinet heeft in de recent gepubliceerde ‘kabinetsvisie waterstof’ een ambitieuze beleidsagenda gepresenteerd om de ontwikkeling van een duurzame waterstofketen mogelijk te maken.
De ontwikkeling van infrastructuur speelt hierin een verbindende rol.

Het eindrapport van HyWay27 zou eind 2020 gereed zijn en de landelijke waterstofsnelweg kan in 2027 operationeel zijn.

Zie ook de publicatie van 15/06/2020 van de Rijksoverheid NL.

Visie Haven van Antwerpen t.o.v. Waterstof

Voor België zijn er connecties voorzien met Antwerpen, Gent en Luik. Deze waterstofbackbone zou in 2030 kunnen klaar zijn.
België zou zo’n 600 km ondergrondse pijpleiding hebben voor waterstof; dit is het grootste waterstofnetwerk ter wereld momenteel.
In de de industrie wordt nu al jaarlijk 6 miljard m³ waterstof verwerkt.