BREXIT – NO-DEAL

Het einde van de Brexit-onderhandelingen (30 juni 2020) nadert snel. De bevoegde commissies AFET en INTA zullen op 12 juni 2020 stemmen over de  “aanbevelingen voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk”.

Over het standpunt van het volledige Parlement wordt vervolgens gestemd tijdens de plenaire zitting van 17 tot en met 19 juni in Brussel.

NO-DEAL BREXIT

De EU streeft ernaar de politieke verklaring, de tekst over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK, om te zetten in een juridisch document. Parlementsleden blijven ook nauwlettend toezien op de volledige uitvoering van het terugtrekkingsakkoord, met daarin de regels voor het vertrek van het VK uit de EU. De huidige overgangsperiode kan met maximaal één tot twee jaar worden verlengd, als beide partijen daar uiterlijk 30 juni mee instemmen.

Ondertussen heeft de Britse regering vorige maand al een aantal beslissiingen bekendgemaakt die er blijkbaar op wijzen dat ze op een no-deal aansturen.

IMPORTTARIEVEN IN UK

De Britse regering heeft vorige maand de importtarieven bekendgemaakt die ze vanaf 1 januari 2021 wil invoeren.

Industriële goederen zouden belast worden met 2,5 %.
Landbouwproducten krijgen een importtax van 10 tot 15 %; het gaat hier over bewerkte landbouwproducten en vis.
Auto’s zouden onder een 10 % tarief vallen, net zoals chemische producten.
enz.

Bij het uitblijven van een Brexit-akkoord zullen bovenstaande tarieven van kracht worden wat betekent dat bijna de helft van alle EU-goederen aan een importtarief onderworpen zullen zijn.

Het omgekeerde is ook waar natuurlijk, en de EU-externe tarieven zijn blijkbaar hoger dan die de Britten willen invoeren.

WAARDE VAN HET BRITSE POND GAAT DALEN !

Er wordt gespeculeerd dat een no-deal, aangezien de EU toch veruit de belangrijkste handelspartner van Groot-Brittannië is, zal leiden tot dusdanige prijsstijgingen in het VK dat de koers van het pond sterling zal dalen, waardoor het effect uitgevlakt wordt.

Wat anderen dan weer doet zeggen dat zelfs een no-deal Brexit niet zo erg hoeft te zijn.

Anderzijds blijkt uit de tarieven die het VK wil instellen, dat de deur naar andere importeurs wagenwijd openstaat waardoor het bereiken van een level playing field met de EU wordt bemoeilijkt.

Zelfs deze muurschildering in Dover is nu ook al verdwenen – foto Georges Janssens

Enkele vaststellingen ivm een no-deal Brexit (meegedeeld in een perscontact 12/06/2020 door volgende Europese parlementsleden):
-Geert Bourgeois zegt dat van de Belgische export naar UK, 87 % vanuit Vlaanderen komt voor een bedrag van 28 miljard Euro. Bij een no-deal Brexit zou Vlaanderen zowat 2,6 % BNP verliezen (1,6 % BNP bij een deal) en 28000 jobs staan op de helling.
-Kris Peeters stelt vast dat de onderhandelingen EU/UK voor de visserij nog nergens staan. Als die niet zijn afgesloten voor 01/07/2020 dan komt er bijna zeker een no-deal Brexit. Hij hoopt dat in de volgende dagen de regering Johnson in de UK hieraan zal trachten te verhelpen. Een no-deal is voor de EU en voor België/Vlaanderen een dure zaak, maar voor de UK zal dit eveneens op alle vlakken een hoog financiëel plaatje hebben.


Update 14/06/2020
Maandag 15/06/2020 komen de onderhandelaars van weerszijden van het Kanaal samen om zich te buigen over de stokkende brexit onderhandelingen.
Woensdag 17/06/2020 stemt het Europees parlement over een rapport over het onderhandelingsmandaat om nog eens duidelijk te stellen wat zijn prioriteiten zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Please reload

Please Wait