SMART SHIPPING HACKATON.

Hoe kan een geautomatiseerd binnenschip veilig door een sluis varen als er geen personen op het binnenschip aanwezig zijn? Hoe kan een pleziervaartuig communiceren met een geautomatiseerd binnenschip? Hoe moet een geautomatiseerd schip reageren op hulpvragen?
 
Dit zijn maar enkele van de uitdagingen waar de binnenvaart voor staat en waar u een steentje aan kan bijdragen. De Vlaamse Waterweg nv, EY en Antwerp Management School nodigen u daarom uit voor de eerste internationale, online Smart Shipping hackathon, op 26 en 27 november 2020.

SCHRIJF U NU IN

Nog meer binnenvaart dankzij Smart Shipping

Vlaanderen beschikt over zo’n 1000 km bevaarbare binnenwateren. En hoewel er dankzij de binnenvaart al heel wat vrachtverkeer op de wegen wordt vermeden, heeft deze vervoersmodus nog veel meer potentieel om de mobiliteits- en ecologieproblematiek in Vlaanderen te verbeteren. Eén van de innovaties die dit potentieel kan realiseren, is Smart Shipping dat de ambitie heeft om alle vormen van geautomatiseerd varen op een veilige manier mogelijk te maken. Deze innovatie stelt de binnenvaart voor uitdagingen zoals communicatie tussen bemande en onbemande schepen, verkeersplanning en de passage van sluizen.

48u voor 4 uitdagingen

Een hackathon is een creatieve methode om problemen op te lossen, ontworpen om innovatie te stimuleren. In 48 uur gaan we online met een groep van mensen uit verschillende disciplines en landen op zoek naar oplossingen voor vier concrete uitdagingen:

  1. Hoe kan een geautomatiseerd binnenvaartschip veilig door een sluis varen als er geen personen op het binnenvaartschip aanwezig zijn?
     
  2. Hoe moet de communicatie verlopen om veilig te kunnen navigeren met geautomatiseerde en conventionele binnenvaartschepen?
     
  3. Hoe kan de corridorplanning voor zowel geautomatiseerde als conventionele binnenvaartschepen worden uitgevoerd?
     
  4. Hoe moet de overheid nieuwe technologieën integreren en zich organiseren met het oog op optimaal verkeersmanagement?

Tijdens het verloop van de hackathon kunnen de deelnemers rekenen op ondersteuning van coaches met sectorspecifieke kennis.

What’s in it for me?

Aan het einde van de hackathon worden de resultaten gepresenteerd aan een jury die vervolgens de winnaars aanduidt. Zij worden in de kijker gezet op het eerstvolgende Waterwegforum van De Vlaamse Waterweg nv en krijgen ondersteuning van De Vlaamse Waterweg nv en Antwerp Management School om hun project verder uit te werken.

Praktische info

Deelnemen kan als individu of als team van 4 tot 5 deelnemers. Inschrijven doet u via smartshipping-hackathon.com.

Deze Hackathon is een FLOAT evenement en wordt ondersteund door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de afdeling Maritieme Toegang.

Copyright © 2020 De Vlaamse Waterweg nv, Alle rechten voorbehouden.

OVER VLAANDEREN.BE     DISCLAIMER