GEKAAPTE BRIEVEN…

Foto boven: boekcover ‘Het kanonschot, © Rijksmuseum, Amsterdam’

La Rochelle 1664…

Deze dramatische boodschap bereikt in 1684 wel familie en lokale overheid in thuishaven Oostende. Het blijft een schrijnend fragment uit de maandenlange opsluiting van 58 Oostendse zeelui en kapers in de gevangenistorens van de havenstad La Rochelle in het zuidwesten van Frankrijk. Honderden andere over zee verstuurde brieven bereiken hun bestemming niet en eindigen na een kaping door de Engelsen, met de andere boordpapieren, in de depots van de Engelse Admiraliteit.

Oude gevangenistorens La Rochelle – foto © Georges Janssens

In Gekaapte brieven ontvouwen de auteurs letterlijk de post gericht aan het thuisfront van Oostendse zeelui in 1664, waaronder tal van kapers. Oprechte getuigenissen in een roerig tijdsgewricht, want er is zoveel meer dan de roes van de ‘prijs’ na een glorieuze kaping. De vele brieven, van de hand van matrozen tot kapiteins, geven ook stem aan heimwee, (liefdes)verdriet, (wan)hoop, dromen, opinies, wensen, overtuigingen en emoties.

Deze varende voorouders met namen als Cornelissen, Crabbe, De Bruyne, Mansvelt, Stove, Ocket, De Backer… hebben het binnen de intimiteit tussen pen en papier over geboortes, huwelijken, ziektes, achterklap, feesten, overspel en de altijd aanwezige dood. De brief van over zee als enig ‘teken van leven’ in een wereld waar een altijd onvoorspelbare zee families en verwanten maanden, dikwijls jaren, en soms zelfs voorgoed scheidt in tijd en ruimte.

Dankzij deze selectie aan brieven krijgen ook de kleine (zee)man en de vergeten volksvrouw een stem in de ruimere economische, politieke en sociale (maritieme) geschiedenis van de 17de eeuw.

Het gaat over Oostendse zeelui die in 1664 naar huis schreven , maar wier schip door de Engelsen gekaapt werd  waardoor hun brieven in de kelders van het Maritiem Archief van Kew (UK) voor ca 400 jaar verdwenen. Enkele jaren geleden werden ze ontdekt door Willy Versluys, één van de auteurs.

In het boek ook een onwaarschijnlijk ontsnappingsverhaal in van Vlamingen/Oostendenaars, gevangen zeelui, die konden vluchten uit de gevangenis van La Rochelle ( Fr.) in 1684 !

Het boek zal in de 2de week van december 2020 op de markt komen.

Wellicht een mooi, boeiend en 100 % wetenschappelijk onderbouwd boek waar iedereen met ietsje interesse voor kapers, lokale geschiedenis en/of maritieme en heemkundige geschiedenis, zal van genieten!

Intekenen kan al vanaf nu aan de prijs van EUR 25.00 per boek.
Bedrijven die een bestelling vanaf minimum 50 boeken kunnen hun logo in het boek plaatsen (vóór 30 november 2020).
Hiervoor kan U contact opnemen met Willy Versluys: e-mail willy@versluys.net

Vooraf bestellen kan door gebruik te maken van het bestelformulier.