HOGERE ZEEVAARTSCHOOL ANTWERPEN

Eerstesteenlegging nieuwe campus:

samen maritieme toekomst bouwen

dinsdag 13 oktober
foto’s HZS en KBRV

Op dinsdag 13 oktober, om 9u00 is op de Hogere Zeevaartschool de eerste steen gelegd van het nieuwe gebouw aan het Noordkasteel. Ministers Weyts alsook burgemeester De Wever en schepen De Ridder hebben op deze plechtigheid de toekomst van het maritieme Hogeronderwijs in Vlaanderen en België onderstreept door samen het startschot voor het nieuwe gebouw te geven.

vlnr vooraan: Rowan van Schaeren, Bart De Wever, Ben Weyts, Annick De Ridder

De uitbreiding van de campus op het Noordkasteel zal bijkomende infrastructuur bieden voor de maritieme opleidingen die uniek zijn in Vlaanderen en België. Jaarlijks telt de Hogeschool zo’n 500 studenten in o.a. de opleidingen Nautische Wetenschappen en Scheepswerktuigkunde. Na drie of vier jaar starten ze aan boord van een schip als officier.

Vlaams minister voor onderwijs Ben Weyts

Vlaams minister voor onderwijs, Ben Weyts onderstreept die rol: “De Hogere Zeevaartschool levert onderwijskwaliteit om fier op te zijn. Onze maritieme diploma’s staan hoog aangeschreven in de hele wereld. Vlaanderen investeert nu 10 miljoen euro, bovenop de gewestwaarborg op de lening van 15 miljoen euro om de Hogere Zeevaartschool meer dan ooit op de kaart te zetten als maritiem expertisecentrum”.

Havenschepen van Antwerpen Annick De Ridder

Met de nieuwbouw wordt de maritieme toekomst verankerd, zowel voor de studenten als voor de industrie. Dit bevestigt ook Annick De Ridder, Havenschepen van Antwerpen: “De Hogere Zeevaartschool is één van de uithangborden van onze maritieme traditie in Antwerpen. Met de nieuwbouw wordt de toekomst van deze unieke opleiding veilig gesteld en oefenen we een grotere aantrekkingskracht uit op jongeren die aan het werk willen in onze wereldhaven. Deze eerste steenlegging is dan ook een signaal dat we met onze haven en het maritiem onderwijs een nieuw tijdperk ingaan.”

Algemeen directeur Hogere Zeevaartschool Rowan Van Schaeren

Rowan Van Schaeren, algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool benadrukt de noodzaak van de bouw die nu gestart wordt. “We lopen al enkele jaren aan tegen de limieten van ons gebouw op het Noordkasteel. Het huidige gebouw is prachtig erfgoed waar we terecht trots op zijn. Toch hebben we nood aan bijkomende les- en praktijkruimtes alsook simulatoren om de officieren van morgen op te kunnen leiden. Daarnaast zijn we een ‘centre of exellence’ als het gaat om maritieme knowhow en onderzoek. Dat willen we bestendigen. Onze studenten en alumni zijn stuk voor stuk mannen en vrouwen die van grote waarde zijn voor de ganse industrie. Met een doorgedreven opleiding op zak en de ervaring die ze aan boord van schepen opdoen zijn ze het toonbeeld van hands-on leiderschap. Er is een grote vraag naar deze profielen, zowel binnen als buiten de maritieme industrie.”

Directeur Belgische Redersvereniging Wilfried Lemmens

“De Belgische maritieme industrie staat voor 15 000 rechtstreekse tewerkstellingen en een jaarlijkse toegevoegde waarde aan de Belgische economie ten belope van 3 miljard euro” licht Wilfried Lemmens, Managing Director van de Belgische Redervereniging toe. “De investeringen die de maritieme industrie maakt in vernieuwende groene technologieën garanderen een voortzetting van deze tewerkstelling en de creatie van meerwaarde naar de toekomst toe. De Hogere Zeevaartschool is hierbij van cruciaal belang: om deze nieuwe technologieën verder te ontwikkelen heeft de maritieme industrie hoogopgeleide en gemotiveerde medewerkers nodig, zowel via de opleiding dek als via de opleiding scheepswerktuigkundige. Om haar opleidingen naar de toekomst te kunnen garanderen is de nieuwbouw van de Hogere Zeevaartschool noodzakelijk. Een nieuwbouw die in staat zal zijn om mee de nieuwe groene technologieën voor de toekomst te ontwikkelen.”

Naast een volwaardige scheepsmotor en verscheidene hypermoderne scheepssimulatoren, zal de campus ook ruimte bieden aan diverse labo’s en praktijkruimtes die zullen voorzien in het curriculum rond onder meer cybersecurity, corrosie en techniek van hernieuwbare brandstoffen. Ook zal de Hogere Zeevaartschool, net als voorheen, ten dienste staan van de gemeenschap.

De fundamenten van het nieuwe gebouw worden in de komende weken gelegd. Midden 2022 zal de bouw klaar zijn. Nadien wordt het bestaande beschermde gebouw gerenoveerd en in ere hersteld. De campus van de Hogere Zeevaartschool zal uiteindelijk, samen met de andere projecten in de buurt (Oosterweelverbinding, Royersluis, droogdokkensite en maritiem erfgoed), mee het maritieme visitekaartje vormen van de stad Antwerpen.