RORO & BINNENVAART

Nieuw roro-concept via binnenvaart technisch mogelijk maar voorlopig te lage capaciteit

Een roro-lijndienst opzetten om trailers te vervoeren over korte afstand via de binnenvaart in Vlaanderen, dit vormde het uitgangspunt van het VIL-project Trailer on Barge Shuttle. Dit unieke concept blijkt technisch perfect haalbaar, maar kan op dit moment nog niet concurreren met de prijzen van door-to-door wegvervoer. Samenwerking tussen verschillende bedrijven is cruciaal om hier verandering in te brengen. Dat blijkt uit de resultaten van het VIL-project, dat samen met twaalf bedrijven de voorwaarden in kaart heeft gebracht.

In het concept van Trailer on Barge Shuttle worden vrachtwagentrailers op en af het binnenschip gereden om ze over relatief korte afstanden binnen Vlaanderen te vervoeren. Omdat onze Vlaamse waterwegen hier tot nu toe nog niet voor gebruikt worden, ontbreekt het nog aan de nodige infrastructuur en aangepaste schepen om hiermee aan de slag te gaan.

Lage capaciteit, hoge kosten

Uit de berekeningen van dit project blijkt ook dat de kostprijs voorlopig te hoog is en momenteel nog niet kan concurreren met wegvervoer. De vaartuigen die op dit moment beschikbaar zijn hebben onvoldoende laadcapaciteit en worden enkel gebruikt voor uitzonderlijke transporten.
“Op dit moment worden er studies uitgevoerd voor de bouw van nieuwe roro-binnenvaartschepen die wel over voldoende capaciteit beschikken en inzetbaar zijn op de Vlaamse waterwegen. Dit concept vraagt een andere kijk op binnenvaart en de bereidheid om wegvervoer en binnenvaart beter op elkaar af te stemmen en samen te werken”, aldus VIL projectleider Julie Stuer.

Samenwerking kan het tij keren

Om een roro-lijndienst te doen slagen, moeten er voldoende volumes vervoerd kunnen worden. Dit kan door het Trailer on Barge-concept in te schakelen in transportcorridors waar goederenstromen van verschillende partijen worden gebundeld. Ook volgende elementen zullen bijdragen tot het succes van de opzet van een roro-lijndienst: het slim uittekenen van vaarroutes zodat congestiegevoelige verkeersknooppunten vermeden kunnen worden, het efficiënter inzetten van mensen en materiaal en het inzetten van nieuwe innovatieve, ‘future proof’ technologieën.

“Ondanks het feit dat de binnenvaart een goede oplossing is voor fileproblemen en de CO2-uitstoot van vrachtwagens, de extreem lage lonen van vrachtwagenchauffeurs in Europa maken dat wegvervoer nog steeds goedkoper is en zal blijven. Om de binnenvaart een echte kans te geven zich te bewijzen als volwaardig alternatief moet bij bedrijven het vertrouwen nog groeien dat deze modus ook just-in-time kan aanleveren”, aldus Peter Maes, van Victrol.

Dit project heeft bewezen dat zowel mogelijkheden als interesse in het concept van rorovervoer aanwezig zijn. Samenwerking tussen verladers, transporteurs en binnenvaartondernemingen op lange termijn zijn cruciaal voor een effectieve start van deze duurzame oplossing.

Projectdeelnemers: Alders International Transport, BCTN, De Vlaamse Waterweg, DFDS, Group GTS, Haven Genk, Kerkstoel 2000+, POM Limburg, Recupel, SBD Logistics, Transport Mervielde en Vollers Belgium. Partners: FV Nero, Victrol en het Multimodaal Adviespunt.

Dit project wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid.


VIL
VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 1 januari 2017 erkend als Speerpuntcluster Logistiek. VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid. Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouw en real estate wereld.

Meer informatie over VIL: www.vil.be