HERVORMING WEGVERVOER

Europees Parlement gaat akkoord met ingrijpende hervorming van het wegvervoer

09 JULI 2020 – foto’s @ Georges Janssens

  • Betere arbeidsomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs
  • Duidelijke regels voor de detachering van vrachtwagenchauffeurs
  • Betere handhaving om illegale praktijken tegen te gaan
  • De regels voor rusttijden en de terugkeer van bestuurders gaan 20 dagen na bekendmaking van de verordening in.


Het Parlement steunt herziene regels om de arbeidsomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs te verbeteren en een einde te maken aan de verstoring van de concurrentie in het wegvervoer.

Op woensdagavond hebben de leden van het Europees Parlement zonder wijzigingen ingestemd met alle drie de rechtshandelingen die EU-ministers in april 2020 hebben vastgesteld. In december 2019 was er al een politiek akkoord met de Raad bereikt.

Met de herziene regels voor de detachering van bestuurders en voor rij- en rusttijden alsook een betere handhaving van de cabotageregels (d.w.z. vervoer van goederen op tijdelijke basis in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de vervoerder gevestigd is) moet er een einde worden gemaakt aan de concurrentieverstoring in het wegvervoer en moeten de rustomstandigheden voor bestuurders verbeterd worden.

Betere arbeidsomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs

Mede dankzij de nieuwe regels kunnen vrachtwagenchauffeurs hun rusttijd in betere omstandigheden doorbrengen en meer thuis zijn. Vervoersondernemingen moeten het zo plannen dat bestuurders in het internationale goederenvervoer regelmatig naar huis kunnen terugkeren (elke drie of vier weken, afhankelijk van het werkschema). De verplichte wekelijkse rusttijd mag niet in de vrachtwagencabine worden doorgebracht. Als deze rusttijd niet thuis plaatsvindt, moet het bedrijf de accommodatie betalen.

Eerlijkere concurrentie en bestrijding van illegale praktijken

Tachografen in voertuigen zullen worden gebruikt om alle grensoverschrijdingen te registreren en zo fraude aan te pakken. Om systematische cabotage te voorkomen, moet er een afkoelperiode van vier dagen in acht worden genomen voordat er volgende cabotageritten in hetzelfde land kunnen worden uitgevoerd met hetzelfde voertuig.

Om op te treden tegen brievenbusfirma’s moeten wegvervoerondernemingen kunnen aantonen dat zij voornamelijk actief zijn in de lidstaat waar zij geregistreerd staan. De nieuwe regels vereisen ook dat vrachtwagens elke acht weken terugkeren naar het operationele centrum van hun onderneming. Het gebruik van lichte bedrijfsvoertuigen van meer dan 2,5 ton zal ook onder de EU-voorschriften voor vervoerders vallen, en deze voertuigen moeten dus ook worden uitgerust met een tachograaf.

Duidelijke regels voor de detachering van vrachtwagenchauffeurs om gelijke lonen te garanderen

De nieuwe regels zullen een duidelijk rechtskader bieden om een wildgroei aan nationale regels te voorkomen en ervoor te zorgen dat chauffeurs een fatsoenlijk loon ontvangen. De detacheringsregels zijn van toepassing op cabotage en internationale vervoersactiviteiten, met uitzondering van transitovervoer en vervoer tussen twee landen, met of zonder twee extra laad- of losmomenten.

Volgende stappen

De regels treden in werking nadat zij de komende weken in het Publicatieblad van de EU zijn bekendgemaakt.

De detacheringsregels zullen 18 maanden na de inwerkingtreding van de rechtshandeling ingaan. De regels voor rusttijden en de terugkeer van bestuurders gaan 20 dagen na bekendmaking van de verordening in. De regels voor de terugkeer van vrachtwagens en andere wijzigingen van de regelgeving voor markttoegang zullen 18 maanden na de inwerkingtreding van de verordening over markttoegang ingaan.