BARGES IN UK

Peelports is een belangrijk logistiek bedrijf in diverse havens in Engeland.
Toekomstgericht willen ze ook meer gebruik maken van de vele waterwegen die het land doorkruisen. Deze waterwegen worden nu veel gebruikt voor watertoerisme: zie o.a. http://inshore.yachtweb.be/?p=1525.

Een interview met de Belgische Antoon Van Coillie van Blue Line Logistics laat zien dat zij ook elders gaan kijken hoe het werkt.

Hierna de vertaling van het interview: Vragen en antwoorden met Antoon Van Coillie, Blue Line Logistics nv, door Peelports in UK

Antoon Van Coillie

Wat zijn de echte voordelen van vervoer over binnenwateren?

Antoon Van Coillie, directeur van Blue Line Logistics, legt uit hoe barges op de binnenwateren in Nederland momenteel een razend succes zijn en hoe dit transportmodel in het noordwesten van het UK kan worden gekopiëerd.

Vertel ons over Blue Line Logistics?

Blue Line Logistics is 6 jaar geleden opgericht om de Pallet Shuttle Barge te ontwikkelen. De Pallet Shuttle Barge is ontwikkeld om de binnenvaartvracht net zo eenvoudig te maken als het wegtransport; aan boord is er één bemanningslid en worden alle goederen aan dek opgeslagen die veilig en efficiënt kunnen worden geladen/gelost via de boordkraan.

In België en Nederland hebben we enorme problemen met congestie op onze wegen terwijl er veel onderbenutte waterwegen zijn. Dit specifieke transportmodel bereikt een echte modal shift. Een belangrijk voordeel van dit transportmodel is dat het binnenschip langs de grachten ook per vrachtwagen kan worden geladen met haakarmcontainers, waardoor tijd en kosten bij het laden/lossen worden bespaard.

Hoe werkt de binnenvaartdienst momenteel in Nederland?

We hebben klanten met een middellang contract met regelmatige stromen en we werken op ‘spot’-basis, dat wil zeggen dat klanten minimaal 3 dagen voor verzending een oproep doen en dit uitvoeren binnen onze planning, op basis van contracten voor langere termijn.

Wat zijn de voordelen van dit logistieke model?

De belangrijkste voordelen van het gebruik van dit logistieke model zijn:
-Vermindering van verkeersopstoppingen.
-Het vermindert de uitstoot omdat de schepen motoren hebben die vergelijkbaar zijn met vrachtwagens, maar 10 tot 12 keer zoveel vracht vervoeren; we werken aan een verdere reductie van emissies door in de nabije toekomst alternatieve voortstuwingsmethoden (bv. H2, batterijen) te ontwikkelen.
-ETA’s zijn bekend en haalbaar.
-Het systeem is heel wat robuuster (minder kans op een ongeval dat verkeersstromen blokkeert); bovendien kan het altijd worden aangevuld met vrachtvervoer over de weg als de vraag groot is.
-Het is kosteneffectief en concurrerend ten opzichte van vrachtvervoer.
-Voor de ladingen die groter zijn dan de vrachtwagen, worden de inkomende/uitgaande procedures vereenvoudigd

Heeft u problemen ondervonden sinds de implementatie van dit concept?

Onze grootste uitdaging is om logistieke managers te beïnvloeden om over te stappen op onze transportmethode, nadat ze jarenlang het traditionele model met vrachtwagens hebben gebruikt.

Bedrijven die zijn aangesloten op waterlopen hebben al snel door dat dit een waardevol alternatief is. Door verkeersopstoppingen, chauffeurstekorten en duurzaamheidskwesties beginnen mensen te beseffen dat de binnenvaart een succesvol alternatief is.

Welke soorten producten werken het best met behulp van deze wijze van vervoer?

Alle gepalletiseerde goederen, zakgoed als rol of haakarm containers. We deden ook al transporten van auto’s en zware of omvangrijke goederen. We beginnen nu onze aandacht te spitsen op stedelijke logistiek waar waterwegen gaan tot in het centrum van steden, waar dan voor de stedelijke levering gebruik kan gemaakt worden van fietsen, urban containers en bestelwagens.