DRINKWATERSCHAARSTE – EN ER IS GEEN PLAN B…

foto VNSC: grondwatermeter
zie onderaan reactie Vlaams minister Zuhal Demir – 15/05/2020

Het drinkwater raakt op in het Scheldegebied

Leon Dhaene – secretaris-generaaal Internationale Scheldecommissie ISC – zegt: ” Het Scheldegebied is de Sahara van West-Europa. We zijn straks niet in staat om onze eigen bevolking van drinkwater te voorzien. In het Scheldestroomgebied speelt dit probleem o.m. wegens de spectaculaire daling van de grondwaterreserve Kolenkalk met zo’n 73 meter, die de regio Lille – Kortijk voorziet van drinkwater. Als dat zo doorgaat, loopt men het risico dat er geen drinkwater meer kan opgepompt worden uit deze reserve. Alternatieven zijn kostbaar: de Loire is verder weg en vraagt om grote installaties en vervoer, en ook drinkwater uit zeewater winnen is vele malen duurder. En voor water is er simpelweg geen plan B.”

europe-map-of-water-stress-kleiner
Kaart met ‘water stress indicators’

Op de Europese kaart waarop de donkere gebieden de waterschaarste problematiek aanduiden, zien we duidelijk dat het Scheldegebied bijzondere aandacht vereist.

Daarom heeft de ISC een werkgroep samengesteld van overheden, drinkwaterbedrijven, waterdistributeurs, enz.. Zij laten zich wetenschappelijk adviseren door het Franse wateronderzoekscentrum BRMG en de Universiteit van Mons.

Acties en afspraken

Het is de hoogste tijd dat onze overheden in actie schieten en de nodige maatregelen voorbereiden en nemen. De ISC zal een instrumentarium aanreiken voor calamiteiten rond vervuiling, overstroming, droogte en tekorten.

Leon Dhaene: “Dat gaat over afwegingen als: wat gaat eerst, de rivier of de bevolking? En dan: de economie of natuur? Wie betaalt de rekening?”
Als voorbeeld noemt hij een mogelijk scenario waarbij Belgisch grondgebied beschermd wordt door een overstromingsgebied in Frankrijk in te zetten.

Als je land laat onderlopen, wordt het onbruikbaar – ook al is het ‘maar’ weiland. Soms kan het onderlopen ook zorgen voor vervuiling.
“Daar moet je goede afspraken over maken, het liefst van tevoren,” stelt Leon Dhaene.

Internationale Scheldecommissie – ISC

Omdat het Scheldegebied zich uitstrekt van de Nederlandse monding tot bij de bron in Frankrijk zijn de Nederlandse, Vlaamse en Franse overheden samen verenigd in de Internationale Scheldecommissie.

Al meer dan 25 jaar doen ze het beheer van het water in het Schelde stroomgebied. Leon Dhaene is sedert 2019 de secretaris-generaal van de ISC.

De leden van de ISC zijn een afvaardiging van zes verdragspartijen:
-de Franse regering
-de Belgische regering
-het Waalse Gewest
-het Vlaamse Gewest
-het Brussels Hoofstedelijk Gewest
-de Nederlandse regering.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is leon-dhaene-isc.jpg
Leon Dhaene, secretaris-generaal Internationale Scheldecommissie

15/05/2020 – Reactie van Vlaams minister Zuhal Demir

De voorbije droge zomers leerden ons dat we dienen te werken aan maatregelen om Vlaanderen weerbaarder te maken voor periodes met waterschaarste. Daarom bereidt de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), samen met de verschillende betrokken sectoren, maatschappelijke geledingen en activiteitendomeinen verschillende maatregelen voor. Die dienen ervoor te zorgen dat de kans dat we met waterschaarste geconfronteerd worden zo laag mogelijk is.

Het actieplan droogte en wateroverlast 2019 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019. Het is een kortlopend actieplan in aanloop naar de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, met korte termijn acties voor de periode 2019-2021. Het plan heeft tot doel quick-wins te realiseren voor de nodige kennisonderbouwing en de nodige juridische, maatschappelijke en technologische omkadering van de structurele aanpak in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Het actieplan (meer info op de volgende website via: https://www.vmm.be/water/droogte/actieplan-droogte-en-wateroverlast)

bevat 66 droogte-acties waarvan meestal verschillende overheidsinstanties actie-eigenaar zijn.

Voor de acties met een langere doorlooptijd dan 2021 is er momenteel een cocreatietraject lopende dat leidt tot gedragen acties met engagementen van de verschillende belanghebbenden. De lijst wordt opgenomen in het actieprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 die op 1 september in openbaar onderzoek gaan. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.