PIONEERING SPIRIT

Foto: © Allseas

De Pioneering Spirit is waarschijnlijk het grootste zeeschip ter wereld. Het heeft een lengte van 382 meter en is 124 m breed maar met uitstekende delen is het 148 m breed.

Het schip is momenteel werkzaam bij booreilanden in Denemarken ter hoogte van Frederikshavn. Op 16 augustus 2020 wordt het verwacht met een lading van 2 jackets – onderstukken booreiland – in de haven van Vlissingen (Sloe). De lading zal in Vlissingen worden ontmanteld.

In een BASS-bericht 2020/00088 van 03/08/2020 omschrijft men de te verwachten hinder als het schip in de morgen van 16/08/2020 de Westerschelde-Honte zal opvaren en in de avond van dezelfde dag zal afvaren.

In dit verband wordt er gewaarschuwd voor mogelijke scheepvaart belemmeringen in de vaargeulen Scheur, Wielingen, Honte, Steenbank.
Uitluisteren en navragen van bijkomende informatie op de VHF-kanalen van de betrokken verkeerscentrales. Er is ook een stremming voorzien van de haven Vlissingen-Oost.

Het verwachte reisplan:
Inkomende reis 16/08/2020
09:00 Loodskruispost Steenbank
10:50 Passage boei NEA (Noordoost Akkaert)
11:10 Passage boei S3
12:00 Passage boei W3
13:05 Passage boei Songa (Vlissingen Rede)
13:25 Passage boei HSS
13:45 Opdraaien haven Vlissingen-Oost
14:30 In positie Sloeboeien

Uitgaande reis 16/08/2020
20:20 Uitvaren haven Vlissingen-Oost
20:40 Passage boei HSS (Vlissingen Rede)
21:00 Passage boei Songa
22:05 Passage boei W3
22:55 Passage boei S3
23:05 Passage boei NEA (Noordoost Akkaert)
00:55 Loodskruispost Steenbank


03/08/2020 – Frederikshaven: https://www.linkedin.com/feed/update