Agoria Solar Team - Met twee wagens naar het Europese Kampioenschap
RACE IN SEPTEMBER

Op 19 & 20 september nemen we deel aan de European Solar Challenge 2020.
On 19 & 20 September, we will participate in the European Solar Challenge 2020.motionmailapp.com


1 RACE, 2 CARS
1 RACE - 2 WAGENS
De iLumen European Solar Challenge, of kortweg de iESC, is voor ons team een bijzondere race. Enerzijds omdat het een race is op eigen grondgebied, en anderzijds omdat het de enige 24-uur lange race voor zonnewagens ter wereld is! Het voormalige F1-circuit van Zolder, Limburg vormt sinds 2010 de thuisbasis van de tweejaarlijkse iESC. 

The iLumen European Solar Challenge, or in short the iESC, is a special race for our team. Not only  because it is a race on our own territory, but also it is the only 24-hour race for solar cars in the world! The former F1-circuit of Zolder, Belgium forms the home base of the biennial iESC since 2010. 
Bovendien zullen we voor het eerst aan deze race deelnemen met twee van onze zonnewagens: zowel de BluePoint als de Punch 2 zullen strijden voor de winst! Na onze overwinning in Chili en Australië, vormt de race in september de perfecte gelegenheid om onze zegereeks verder te zetten met een eerste Europese titel!

Moreover, for the first time we will participate in the race with two of our solar cars: both the BluePoint and the Punch 2 will compete for the win! After our win in Chile and Australia, the September race is the perfect opportunity to continue our winning streak with a first European title ever!
De iLumen European Solar Challenge vindt plaats op 19 en 20 september 2020.
Je kan de race volledig volgen via onze sociale media!


The iLumen European Solar Challenge will take place on
19 and 20 September 2020.
You can fully follow the race through our social media!

TESTING IN BELGIUM
TESTDAGEN
Een uitgebreide voorbereiding kan al snel het verschil maken tussen een goede prestatie en een plaats op het podium. Daarom is het belangrijk dat we onze zonnewagens, de regelgeving en het circuit door en door kennen voor de start van de race in september. In de afgelopen weken hebben zowel de BluePoint als de Punch 2 honderden kilometers afgelegd op verschillende plaatsen over heel België.
Extensive preparation can easily make the difference between a good performance and a podium finish. This is why it is important that we know our solar cars, the regulations and the track through and through before the start of the race in September. Over the past few weeks, both the BluePoint and the Punch 2 have covered hundreds of kilometers in different places across Belgium.
Dit was niet enkel een goede oefening voor onze piloten, het leverde ook heel wat nuttige data op! Hoe snel kunnen we door de bochten rijden? Wat is het energieverbruik van de wagen op een helling? Welke invloed heeft het typisch Belgische weer? Dit zijn het soort vragen waarop we antwoorden wilden achterhalen tijdens de testdagen. Met al deze verzamelde data zijn we nu in staat om een volledig strategieprogramma uit te schrijven dat ons zal helpen om de juiste keuzes te maken tijdens de race. Uit al het testen konden we alvast een zaak concluderen: beide wagens staan volledig op punt om een mooie prestatie neer te zetten in de race!
This was not only a good training our drivers, it also provided a lot of useful data! How fast can we drive through the corners? What is the energy consumption of the car on a slope? What influence does the typically Belgian weather (cloudy & rainy) have? These are the kind of questions we tried to get answers upon with the help of the test days. With all these data, we are now able to write a full strategy program that will help us make the right choices during the race.  From all the testing we were able to conclude one thing: both cars are completely in order to perform well at the race!  

WIND TUNNEL
WINDTUNNEL
De prestaties van een zonnewagen worden sterk beïnvloedt door zijn aerodynamisch ontwerp.  Met behulp van software kunnen we virtuele modellen van de wagen creëren, die vervolgens gebruikt kunnen worden om theoretisch ondersteunde analyses van het wagenontwerp te maken. Maar... die theorie stemt vaak niet volledig overeen met de werkelijkheid. Om praktische testen uit te voeren met de BluePoint, trokken we deze zomer enkele dagen naar de windtunnel van TU Eindhoven. Het principe was eenvoudig: plaats een grote turbine aan de ene zijde van de wagen en meet vervolgens de luchtstromen op aan de andere zijde van de wagen. Op deze manier kregen we heel wat informatie die interessante inzichten geven over de prestaties van de wagen en ons strategisch een stuk sterker maken voor onze toekomstige races. Het leukste aan dit hele gebeuren? De lasers natuurlijk!
The performance of a solar car is strongly influenced by its aerodynamic design.  Using software, we can create virtual models of the car, which can then be used to make theoretically supported analyses of the car design. Unfortunately, theory often does not fully correspond to reality. To perform practical tests with the BluePoint, we went a few days to the wind tunnel of TU Eindhoven this summer. The principle was simple: place a large turbine on one side of the car and then measure the air flows on the other side of the car. This way a lot of information is obtained that can give interesting insights on the performance of the car and make us strategically a lot stronger for our future races. The best thing about this whole thing? The lasers of course!Powered by

solarteam_be · Andreas Vesaliusstraat 13 · Leuven 3000 · Belgium